Tyfon Hooks – Borderless

Vi har varit på många platser och sammanhang där tjejer och transpersoner med erfarenheter av migration inte får synas eller höras. På Tyfon Hooks tar vi plats och utmanar rådande normer.

Tyfon Hooks är ett sammanhang för att träffas, stärka varandra genom erfarenhetsutbyten. För att sedan kunna agera på idéer och engagemang. Vad vi vill göra BESTÄMMER vi! Detta gör vi med hjälp av deltagarbaserade workshops.

Träffarna är på helger.

Hör av dig om du vill hooka!